eng  |  slo

Bližje, kot ste si predstavljali.

Oder
  • 60m2 ( 12 x 5 m)
  • opcija s povečenjem 72 m2 ( 12 x 6 m) 
  • klančina za dovoz tehnične opreme

L.e.d. screen:
  • 36m2 (12 x 3 m) pitch 40

Koledar